Strona główna » Odpowiedzialność społeczna » Współpraca firmy Regis z Caritas Polska

Odpowiedzialność społeczna

Współpraca firmy Regis z Caritas Polska

Odpowiedzialność jest jedną z przewodnich dewiz firmy Regis i misją w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu. Prowadząc swoją działalność biznesową zwracamy uwagę na otoczenie i staramy się reagować wszędzie tam, gdzie nasza  pomoc jest pożądana i przede wszystkim potrzebna. Przykładem takie współpracy jest włączenie się w świąteczną akcję pomocy najbardziej potrzebującym. W grudniu 2010 roku Regis przekazał 200 tys. sztuk zupek instant organizacji pożytku publicznego Caritas, które trafiły do wszystkich jej oddziałów na terenie całego kraju. Forma wsparcia (instant) jest jedną na najbardziej pożądanych i przydatnych form rzeczywistego wsparcia ubogich, co wielokrotnie zostało podkreślone przez organizatorów akcji.