Usługi Marketingowe

Kompleksowa usługa marketingowa (od konceptu aż po końcowy produkt)

1. Realizacja badań marketingowych
W ramach własnej działalności i na potrzeby klientów prowadzimy badania rynkowe, w tym szeroko zaprojektowane badania jakościowe na temat zwyczajów zakupowych i konsumpcji wędlin.

Rodzaje wykonywanych badań:

  • Badanie jakościowe (FGI) - zogniskowane wywiady grupowe. Grupa złożona jest zwykle z 8 osób, trwająca ok. 2 godzin dyskusja kierowana przez moderatora, z możliwością podglądu przez Klienta zza lustra fenickiego. Badania jakościowe obejmują zakres całej Polski. Są zróżnicowane pod względem badanych produktów, konceptów oraz grup docelowych.
  • Badanie ilościowe - określające częstotliwość występowania pewnych opinii i trendów wśród interesującej nas grupie docelowej. W ten sposób możemy określić poziom akceptacji dla zjawisk badanych.
  • Badanie przy półce (w miejscu sprzedaży) - badamy deklaracje konsumenta przed wejściem do sklepu vs jego wybór przy półce, badania kto i dlaczego kupił dany produkt, badania określające grupę docelową, która najczęściej sięga po dany produkt.
  • Badania sensoryczne - prowadzone są zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz z konsumentami wędlin. Do badań sensorycznych wewnątrz firmy wykorzystywane jest profesjonalne Laboratorium sensoryczne jakie posiadamy w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Bochni.

2. Kompleksowe rozwiązania graficzne
Pomagamy w opracowaniu strategii komunikacji dla marek, brandów, linii produktów. Posiadając doświadczony zespół projektantów grafik i opakowań jesteśmy w stanie pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów projektów graficznych.

3. Monitoring rynku wyrobów gotowych
W ramach własnej działalności prowadzimy monitoring rynku wyrobów gotowych. Na bieżąco monitorujemy ofertę produktów znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej, zarówno kanału nowoczesnego, jak i tradycyjnego.

Zajmujemy się analizą wprowadzanych nowości na rynek, produktów będących liderami swej kategorii, analizujemy ich wsparcie marketingowe i feedback ze strony konsumenta oraz osób podejmujących decyzje handlowe w miejscu sprzedaży.