Usługi Laboratoryjne

Laboratorium Zakładowe Regis Sp. z o.o. wykonuje na zlecenie klientów:

  • Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne gotowych wyrobów mięsnych oraz dodatków w formie proszków,
  • W zakresie analiz fizykochemicznych badamy zawartość białka metodą Kjeldahla, zawartość fosforanów, tłuszczu, chlorków, wody, popiołu, hydroksyproliny,
  • Wykonujemy także pomiary lepkości w szerokim zakresie temperatur za pomocą aparatu Brookfielda.
  • W ramach analiz mikrobiologicznych oznaczamy liczbę drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, bakterie z grupy coli, Escherichię coli, Salmonellę, Staphylococcus aureus, pleśnie i drożdże, bakterie beztlenowe redukujące siarczany (II).
  • W ramach badań sensorycznych przeprowadzamy analizę  porównawczą produktów ze względu na ich : smak, zapach, barwę, konsystencję i ogólną pożadalność produktu.

Laboratorium fizykochemiczne:
Wykonuje analizy podstawowe oraz specjalistyczne. Obok możliwości oznaczeń białka, fosforanów, tłuszczu, soli, wody, popiołu i hydroksyproliny. W puli analiz fizyko-chemicznych istotne miejsce zajmuje badanie lepkości środków zagęszczających, a w szczególności określanie zależności lepkości od temperatury. Laboratorium ma także możliwość badania tekstury wyrobów mięsnych.
Laboratorium posiada Spektrometr FTNIR (w zakresie bliskiej podczerwieni) Spectrum One NTS firmy Perkin Elmer. Spektrometr służy do badań tożsamościowych surowców i produktów wykonywanych w ramach prac Działu Kontroli Jakości. Jest urządzeniem pracującym w standardach farmaceutycznych umożliwiającym uniknięcie jakichkolwiek niezgodności związanych z jakością wyrobów gotowych REGIS.

Badanie mikrobiologiczne

W zakresie badań Laboratorium mikrobiologicznego leżą: ogólna liczba drobnoustrojów, bakterie z grupy Coli, Escherichia Coli, staphylococcus aureus, salmonella oraz pleśnie i drożdże.

Laboratorium REGIS odpowiedzialne jest przede wszystkim za kontrolę jakości wyrobów REGIS oraz badanie higieny w Zakładzie Produkcyjnym. Całość badań oparta jest na szczegółowym harmonogramie zawartym w Księdze Jakości.

Badanie sensoryczne
REGIS zainwestował w nowoczesne, kompleksowo wyposażone laboratorium analiz sensorycznych. Zostało ono zaprojektowane i wykonane przy pomocy największych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych specjalizujących się właśnie w badaniach sensorycznych.

Laboratorium składa się z 2 pomieszczeń: przygotowalni oraz właściwego pomieszczenia oceny sensorycznej, w skład którego wchodzi 6 indywidualnych stanowisk do oceny. W pracowni zapewnione są optymalne warunki, które eliminują wpływ czynników zewnętrznych, ułatwiają koncentrację, a co za tym idzie pozwalają na rzetelne wyniki oceny.

Stworzenie profesjonalnego laboratorium sensorycznego w Zakładzie Produkcyjnym Regis to inwestycja Firmy w gwarancje jakości i powtarzalności najważniejszej cechy produktu spożywczego, jakim jest jego smak.