Strona główna » Projekty UE i przetargi

Projekty UE i przetargi

Przedsiębiorstwo Regis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. "Innowacyjne analogi produktów mięsnych przeznaczone dla osób z dietą wegańską".

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie podstaw tworzenia i przygotowania do wdrożenia innowacyjnych produktów przeznaczonych dla konsumentów z dietą wyłącznie roślinną (wegan) naśladujących produkty mięsne o obniżonej alergenności i zwiększonej funkcjonalności.

Efekt projektu:

Firma Regis chce skierować swoją nową ofertę analogów mięsnych do grupy konsumentów ograniczających spożywanie produktów mięsnych, ale poprzez dobór wyłącznie surowców roślinnych przygotować produkty spełniające wymogi wzbogaconej diety wegańskiej. Opracowane technologie oraz mieszanki przyprawowe do produktów wegańskich oferowane będą producentom żywności, którzy wzorem firm zachodnich pragną w swojej ofercie posiadać produkty wegańskie.

Wartość projektu: 3 634 420,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 424 614,83 PLN

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne
uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, REGIS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na
stanowisko Koordynator metodyczny w zakresie technik chromatografii gazowej ze
spektrometrią masy GC/MS

 

Pełna treść zapytania w formacie PDF

Załącznik nr 1 - w formacie WORD

Załącznik nr 2 - w formacie WORD

Załącznik nr 3 - w formacie WORD


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne
uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, REGIS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na
stanowisko Koordynator metodyczny w zakresie oznaczania związków Maillarda

 

Pełna treść zapytania w formacie PDF

Załącznik nr 1 - w formacie WORD

Załącznik nr 2 - w formacie WORD

Załącznik nr 3 - w formacie WORD


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne
uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, REGIS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na
zakup usługi badawczej dotyczącej przeprowadzenia badań analityczno-technologicznych oraz
opracowania wyników w założonym okresie

 

Pełna treść zapytania w formacie PDF

Załącznik nr 1 - w formacie WORD

Załącznik nr 2 - w formacie WORD