Strona główna » Projekty UE i przetargi

Projekty UE i przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne
uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, REGIS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na
stanowisko Koordynator metodyczny w zakresie technik chromatografii gazowej ze
spektrometrią masy GC/MS

 

Pełna treść zapytania w formacie PDF

Załącznik nr 1 - w formacie WORD

Załącznik nr 2 - w formacie WORD

Załącznik nr 3 - w formacie WORD


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne
uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, REGIS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na
stanowisko Koordynator metodyczny w zakresie oznaczania związków Maillarda

 

Pełna treść zapytania w formacie PDF

Załącznik nr 1 - w formacie WORD

Załącznik nr 2 - w formacie WORD

Załącznik nr 3 - w formacie WORD


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne
uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, REGIS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na
zakup usługi badawczej dotyczącej przeprowadzenia badań analityczno-technologicznych oraz
opracowania wyników w założonym okresie

 

Pełna treść zapytania w formacie PDF

Załącznik nr 1 - w formacie WORD

Załącznik nr 2 - w formacie WORD